Program tersebut telah berjaya dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan iaitu pada 27 Mei hingga 30 Mei 2013. Program ini adalah anjuran daripada Unit Pembangunan Akademik (Majllis Guru Cemerlang) dan Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah, Jasin. Komitmen para guru dan pelajar dalam menjayakan program guru muda ini amat membanggakan dan diharapkan ia menghasilkan kejayaan yang lebih cemerlang dalam peperiksaaan PMR dan SPM.

Pelajar-pelajar Tingkatan 5
Pelajar-pelajar Tingkatan 3